در حال دریافت...

- 4 روز پیش

هایما S5
235,000,000 تومان

- 2 هفته پیش

هایما S7
183,000,000 تومان

- 6 هفته پیش

هایما S5 مدل 1397
243,000,000 تومان

- 1397/10/14

هایما S7
165,000,000 تومان

- 1397/09/25

هایما S7 توربو مدل 1396
78,000,000 تومان

- 1397/08/28

هایما S7 توربو
190,000,000 تومان

- 1397/08/26

هایما S7 مدل 1396
127,000,000 تومان

- 1397/08/15

هایما S7 مدل 1396
190,000,000 تومان

- 1397/06/13

هایما S7 توربو
178,000,000 تومان

- 1397/06/07

هایما S7 توربو
180,000,000 تومان

- 1397/06/06

هایما S7 توربو
175,000,000 تومان

- 1397/05/19

هایما S7 مدل 1396
150,000,000 تومان

- 1397/05/15 (فروش فوری)

هایما S5 مدل 1397
133,000,000 تومان

- 1397/05/15

هایما S7
160,000,000 تومان

- 1397/04/24

هایما S5 مدل 1397
67,000,000 تومان

- 1397/04/06

هایما S7 توربو
150,000,000 تومان