ثبت مرکز خدمات اتومبیل جدید در استان کهکیلویه و بویراحمد